Privacyverklaring Danielle van Dijk Fotografie

Dit is de privacyverklaring van Daniëlle van Dijk Fotografie. Daniëlle van Dijk Fotografie neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leg ik je uit welke gegevens ik verwerk, en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@daniellevandijk.nl

Contactgegevens:
Daniëlle van Dijk
De Dommel 84
5052 VD Goirle
06-21478955
info@daniellevandijk.nl

Daniëlle van Dijk verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten en omdat Daniëlle van Dijk Fotografie gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Oypo. Voor de privacyverklaring van Oypo verwijs ik je naar www.oyo.nl.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s in opdracht gemaakt
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaat type

Daniëlle van Dijk Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
 • Om thuisreportages te kunnen doen
 • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Daniëlle van Dijk Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang Daniëlle van Dijk Fotografie persoonsgegevens bewaart:

Daniëlle van Dijk Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Contactgegevens: Daniëlle van Dijk Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting) In jouw opdracht gemaakte foto’s: Daniëlle van Dijk Fotografie bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Daniëlle van Dijk Fotografie je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen. Foto’s kunnen worden gepubliceerd op mijn eigen website www.daniellevandijk.nl. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Daniëlle van Dijk Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Daniëlle van Dijk Fotografie een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies die Daniëlle van Dijk Fotografie gebruikt:

Daniëlle van Dijk Fotografie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Daniëlle van Dijk Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Daniëlle van Dijk Fotografie hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daniëlle van Dijk Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Daniellevandijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Daniëlle van Dijk Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe Daniëlle van Dijk Fotografie persoonsgegevens beveiligt:

Daniëlle van Dijk Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@daniellevandijk.nl